Hem

Välkommen till

Stora Beddinge byalag

Kallelse till årsmöte i Stora Beddinge byalag!

 

 

Du är välkommen till årsmöte

tisdagen den 30 januari 2019 kl 19.00 i Byahuset.

 

Efter årsmötesförhandlingarna visar vi ett bildspel med en presentation av Stora Beddinge byalag

 

Byalaget bjuder på smörgåstårta

Anmälan önskvärd till info@storabeddingebyalag.se

 

Styrelsen hälsar dig varmt välkommen!

Ev avsägelser skall vara valberedningen tillhanda senast 21 januari

 

 

Dagordning:

 

Mötets öppnande

Val av ordförande för mötet

Val av sekreterare för mötet

Val av två justerare

Fastställande av röstlängd

Fråga om kallelsen till årsmötet behörigen skett

Styrelsens årsberättelse

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ordförande för ett år

Val av övriga styrelseledamöter för två år

Val av revisorer

Val av valberedning

Beslut om årsavgift för nästkommande år

Behandling av andra av styrelsen eller enskild medlem väckta frågor eller lämnade motioner

 

Övriga frågor

Mötet avslutas

 

 

         Vill du lämna in en motion till mötet ber vi dig göra detta senast den 21 januari via

          e-post info@storabeddingebyalag.se eller lägg en lapp i Olle Ingvarssons brevlåda.

 

         Medlemsavgiften 150 kr/person betalas till bankgiro 259-3945. Kom ihåg att ange namn och adress!

         Ny medlem: Betala enligt ovan! Maila:namn, adress, tel, e-post till info@storabeddingebyalag.se

Medlemskap för 2018


150kr/pers


Bg: 259-3945


Vänligen maila in följande uppgifter efter betalning:

namn. adress, tel och e-mail.

 

Nu finns det en stor, ny lokal till uthyrning!

 

Byahuset kan hyras för olika evenemang genom

 bokning@storabeddingebyalag.se

eller Ingrid Sjöstedt 0733 398 510

 

Lokalen är handikappanpassad med stort välutrustat kök, tallrikar, bestick mm för 80 personer.

 

 

Copyright © All Rights Reserved