Om Byalaget

Om Stora Beddinge Byalag


Stora Beddinge Byalag är ett ungt byalag med Tullstorps socken som sitt verksamhetsområde. 2012 tog några bybor initiativet till en  studiecirkel, där ett 25-tal deltagare fick lära sig mer om Stora Beddinge, Tullstorps och Skateholms historia. Träffarna ägde rum i Beddinge IF:s gamla klubbstuga. I samband med dessa cirkelkvällar  framkom önskemål om en fortsättning på bygdegemenskapen och i oktober 2013 bildades byalaget. Medlemsantalet har ständigt ökat och idag har byalaget över 200 medlemmar. Välkommen som medlem du också!


BYAHUSET

I samråd med Beddinge IF fattades beslutet att uppföra ett nytt Byahus på Idrottsföreningens mark. Arbetet påbörjades 2015 och med hjälp av många frivilliga krafter kunde Byahuset färdigställas och invigas i april 2017.


Byahuset kan också hyras för olika evenemang, läs mer >>


STADGAR

Stora Beddinge Byalag strävar efter att bedriva en verksamhet som tillgodoser invånarnas gemensamma intressen oavsett av ålder och förutsättningar. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.


”GUBBADAGIS”

Att färdigställa Byahuset innebar inte bara arbete utan även en känsla av samhörighet som växte fram under arbetets gång. Ett förråd i anslutning till Byahuset är ett av de kommande projekten Är du intresserad av att vara med, kontakta Olle Ingvarsson, 0705 225 084


VERKSAMHET

Byalagets verksamhet består av många olika arrangemang och aktiviteter, föreläsningar, reseskildringar, musikevenemang, bokbytarkvällar, byavandring, ”påskmacka”, författarbesök, byakvällar, studiebesök, mopperun, ljus- stöpning/kransbindning, samt ett antal grillkvällar under sommarhalvåret.


HEMBYGDSGRUPPEN

Hembygdsgruppen är en studiecirkel bestående av 8 av byalagets medlemmar, vars huvudsakliga uppgift är att samla in, dokumentera och digitalisera material om bygden. Gruppen har i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan,
medverkat i olika kulturarrangemang, som ex. Vem bodde i hus och gårdar i Stora Beddinge på 1950 talet och arrangerat Hemvändardagar. Gruppen har även sammanställt ett antal skrifter om bygdens historia som finns till försäljning. ”Kvinnokraft i Tullstorps socken genom tiderna”, ”Vardag och fest i Tullstorps socken genom tiderna”, ”Sagor och sägner i Tullstorps socken med omnejd”, ”Skateholm förr och nu”.BYALAGETS STYRELSE

Ordförande Olle Ingvarsson, 0705 225 084

V. ordf. Christer Persson, 0708 110 930

Kassör Jörgen Bernander, 0705 516 913

Sekreterare Micael Kristensen, 0705 382 323

Ledamot Kjell Holmberg, 0733 267 825

Ledamot Elvi Wemmenlind, 0708 612 341

Suppleant Kerstin Bernander, 0705 463 175

Suppleant Sigbritt Papp, 0730 400 104

Suppleant Torgny Nyström, 0708 401 156

Suppleant Marianne Heed Miskar 070 441 70 55


BYAHUSETS ADRESS

Bollvägen 15-8, 231 98 KLAGSTORP


Medlemsrabatter

Tullstorps rökeri 10% (gäller fisk i disk)

Stora Beddinge rökeri 10%

Däckcenter i Svedala 25% på däck (ej i kombination med andra rabatter)

Bedinge Golfrestaurang Dagens lunch till hämtpris (f n 115 kr).